Part of the Distinguished AST Chair in Commodity Futures Markets at

 

CORMEC

OPLEIDING

RISICOMANAGEMENT

Opleiding Risicomanagement voor Limburgse agrarische sector vindt plaats in 2017

 

De enorme volatiliteit in prijzen van grondstoffen en landbouwproducten heeft de voorbije jaren een grote, veelal negatieve, impact gehad op de stabiliteit van de bedrijfsresultaten van agrarische ondernemers. Steeds minder boeren en telers weten het hoofd boven water te houden en velen zien een gezonde bedrijfsopvolging gevaar lopen. Weldoordacht risicomanagement kan bij deze problematiek uitkomst bieden, aldus Prof. dr ir Joost M.E. Pennings, hoogleraar aan Maastricht University, Wageningen University en de University of Illinois en tevens LLTB-akkerbouwer.

 

 

 

 

Hiervoor is een nieuw kennisinstituut opgericht, het Commodity Risk Management Expertise Centre (CORMEC), dat in 2016 voor een kopgroep van veertig Limburgse boeren en telers een reeks van vijf risicomanagement bijeenkomsten heeft georganiseerd in het Landbouwhuis te Roermond. Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van risicomanagement strategieën samen met de betrokkenen, zodat men deze gericht binnen het bedrijf kan gebruiken om de fluctuaties in de winst te verminderen. Hierdoor dalen de kapitaalkosten significant en kan de ondernemer ruimte creëren voor ontwikkeling en innovatie.

 

Meer dan de helft van de agrarische ondernemers geeft aan prijsrisico’s nog niet af te dekken als men producten in- en/of verkoopt. Uit de evaluatie blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de materie direct kan toepassen binnen zijn/haar eigen bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het doorlichten van individuele kost- en opbrengstposten als een bijzonder krachtig instrument om potentieel risico af te dekken. Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat de informatie die verankerd is in deze markten – samen met een slim gebruik van deze informatie – de fluctuaties in de opbrengsten kan reduceren. Een overgrote meerderheid (90%) heeft dan ook aangegeven een vervolgtraject per sector (fruit, intensieve veehouderij, melkvee, akkerbouw, glas- en tuinbouw) te wensen.

 

Ondersteund door de Provincie Limburg en LLTB vindt deze opleiding definitief doorgang in 2017, waarbij voor iedere sector een aangepast instrumentarium wordt ontwikkeld die telers gaan gebruiken op hun bedrijf. Tijdens de bijeenkomsten zullen behaalde marge en reductie van het risico worden gemeten en verbeterd door middel van samen te ontwikkelen nieuwe strategieën en instrumenten. Concreet zullen drie effecten meetbaar zijn:

 

1. Beter risicomanagement (meetinstrumenten beschikbaar/te ontwikkelen, ook zichtbaar in bedrijfsresultaat)

 

2. Verlagen kapitaalkosten, creatie van ruimte voor innovatie

 

3. Verkrijgen betere marge

 

Participatiekosten voor de opleiding (7 halve dagdelen) is vastgelegd op €175.00 p.p. (excl. btw). Onderstaand kunt u de geplande cursusdata voor uw sector vinden. Agrarische ondernemers kunnen zich voor alle opleidingen opgeven door een e-mail te sturen naar info@cormec.eu onder vermelding van uw activiteit/teelt en NAW-gegevens.  Het aantal beschikbare plaatsen per traject is beperkt.

Website under construction

supported by

Algemene Stichting Termijnhandel

info@cormec.eu