Loading...
Training 2019-01-07T13:16:04+00:00

CORMEC TRAINING

Commodity Risk Management

In cooperation with Wageningen University and the University of Illinois at Urbana-Champaign, CORMEC has developed a risk management training program that will enable market participants from primary, processing and retail in the commodity sector to optimize their risk management and hence enhance firm and shareholder value.

Cooperative Management

In addition, CORMEC has created a tailor-made training module aimed at cooperatives, revolving around the so-called “Cooperative Life Cycle” approach, and has been developed and successfully used in the United States by Prof. Dr. Michael L. Cook in the last couple of decades.

OPLEIDING
RISICOMANAGEMENT

Succesvolle opleiding Risicomanagement voor Limburgse agrarische sector in 2017 & 2018

De enorme volatiliteit in prijzen van grondstoffen en landbouwproducten heeft de voorbije jaren een grote, veelal negatieve, impact gehad op de stabiliteit van de bedrijfsresultaten van agrarische ondernemers. Steeds minder boeren en telers weten het hoofd boven water te houden en velen zien een gezonde bedrijfsopvolging gevaar lopen. Weldoordacht risicomanagement kan bij deze problematiek uitkomst bieden, aldus Prof. dr ir Joost M.E. Pennings, hoogleraar aan Maastricht University, Wageningen University en de University of Illinois en tevens LLTB-akkerbouwer.

Hiervoor is een nieuw kennisinstituut opgericht, het Commodity Risk Management Expertise Centre (CORMEC), dat in 2016 voor een kopgroep van veertig Limburgse boeren en telers een reeks van vijf risicomanagement bijeenkomsten heeft georganiseerd in het Landbouwhuis te Roermond. Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van risicomanagement strategieën samen met de betrokkenen, zodat men deze gericht binnen het bedrijf kan gebruiken om de fluctuaties in de winst te verminderen. Hierdoor dalen de kapitaalkosten significant en kan de ondernemer ruimte creëren voor ontwikkeling en innovatie.

Meer dan de helft van de agrarische ondernemers geeft aan prijsrisico’s nog niet af te dekken als men producten in- en/of verkoopt. Uit de evaluatie blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de materie direct kan toepassen binnen zijn/haar eigen bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het doorlichten van individuele kost- en opbrengstposten als een bijzonder krachtig instrument om potentieel risico af te dekken. Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat de informatie die verankerd is in deze markten – samen met een slim gebruik van deze informatie – de fluctuaties in de opbrengsten kan reduceren. Een overgrote meerderheid (90%) heeft dan ook aangegeven een vervolgtraject per sector (fruit, intensieve veehouderij, melkvee, akkerbouw, glas- en tuinbouw) te wensen.

Mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg en LLTB heeft deze opleiding definitief doorgang gevonden in 2017 en 2018, waarbij voor iedere sector een aangepast instrumentarium is ontwikkeld dat boeren en telers kunnen gebruiken op hun bedrijf. Tijdens en na de opleiding (ca. 100 deelnemers) werden behaalde marge en reductie van het risico gemeten en verbeterd door middel van samen ontwikkelde nieuwe strategieën en instrumenten. Concreet zullen drie effecten meetbaar zijn:

1. Beter risicomanagement (meetinstrumenten beschikbaar/te ontwikkelen, ook zichtbaar in bedrijfsresultaat)

2. Verlagen kapitaalkosten, creatie van ruimte voor innovatie

3. Verkrijgen betere marge