Loading...
Risk Management 2021-01-19T14:32:55+00:00

CORMEC conducts research on Hedging Behavior of Cooperatives versus IOF’s in Germany

For businesses: if you would like to participate please follow the link.

For more information please contact Robin Nienhaus @ Robin.Nienhaus@wur.nl

CORMEC erforscht das Absicherungsverhalten von Genossenschaften gegenüber IOFs in Deutschland

Für Unternehmen: Wenn Sie teilnehmen möchten, folgen Sie bitte dem Link.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Robin Nienhaus @ Robin.Nienhaus@wur.nl

Information

Overview of all terms related to the futures trading:

https://www.cftc.gov/ConsumerProtection/EducationCenter/CFTCGlossary/index.htm

CORMEC

OPLEIDING
RISICOMANAGEMENT

Succesvolle opleiding Risicomanagement voor Limburgse agrarische sector in 2017 & 2018

De enorme volatiliteit in prijzen van grondstoffen en landbouwproducten heeft de voorbije jaren een grote, veelal negatieve, impact gehad op de stabiliteit van de bedrijfsresultaten van agrarische ondernemers. Steeds minder boeren en telers weten het hoofd boven water te houden en velen zien een gezonde bedrijfsopvolging gevaar lopen. Weldoordacht risicomanagement kan bij deze problematiek uitkomst bieden, aldus Prof. dr ir Joost M.E. Pennings, hoogleraar aan Maastricht University, Wageningen University en de University of Illinois en tevens LLTB-akkerbouwer.

Hiervoor is een nieuw kennisinstituut opgericht, het Commodity Risk Management Expertise Centre (CORMEC), dat in 2016 voor een kopgroep van veertig Limburgse boeren en telers een reeks van vijf risicomanagement bijeenkomsten heeft georganiseerd in het Landbouwhuis te Roermond. Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van risicomanagement strategieën samen met de betrokkenen, zodat men deze gericht binnen het bedrijf kan gebruiken om de fluctuaties in de winst te verminderen. Hierdoor dalen de kapitaalkosten significant en kan de ondernemer ruimte creëren voor ontwikkeling en innovatie.

Meer dan de helft van de agrarische ondernemers geeft aan prijsrisico’s nog niet af te dekken als men producten in- en/of verkoopt. Uit de evaluatie blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de materie direct kan toepassen binnen zijn/haar eigen bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het doorlichten van individuele kost- en opbrengstposten als een bijzonder krachtig instrument om potentieel risico af te dekken. Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat de informatie die verankerd is in deze markten – samen met een slim gebruik van deze informatie – de fluctuaties in de opbrengsten kan reduceren. Een overgrote meerderheid (90%) heeft dan ook aangegeven een vervolgtraject per sector (fruit, intensieve veehouderij, melkvee, akkerbouw, glas- en tuinbouw) te wensen.

Mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg en LLTB heeft deze opleiding definitief doorgang gevonden in 2017 en 2018, waarbij voor iedere sector een aangepast instrumentarium is ontwikkeld dat boeren en telers kunnen gebruiken op hun bedrijf. Tijdens en na de opleiding (ca. 100 deelnemers) werden behaalde marge en reductie van het risico gemeten en verbeterd door middel van samen ontwikkelde nieuwe strategieën en instrumenten. Concreet zullen drie effecten meetbaar zijn:

1. Beter risicomanagement (meetinstrumenten beschikbaar/te ontwikkelen, ook zichtbaar in bedrijfsresultaat)

2. Verlagen kapitaalkosten, creatie van ruimte voor innovatie

3. Verkrijgen betere marge

Data (2017)
24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 en 5/5

Tijdstip
9u30 – 12u30

Locatie
Landbouwhuis Roermond

Programma
Klik hier voor het cursusprogramma

Data (2018)
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
07 februari
14 februari
21 februari

Tijdstip
13u00 – 16u00

Locatie
Landbouwhuis Roermond

Klik hier voor het cursusprogramma

Data (2018)
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
07 februari
14 februari
21 februari

Tijdstip
09u30 – 12u30

Locatie
Landbouwhuis Roermond

Klik hier voor het cursusprogramma

Data (2017)
6     september
15  september
22  september
29  september
6    oktober
13  oktober
20  oktober

Tijdstip
9u30 – 12u30

Locatie
Landbouwhuis Roermond

Programma
Klik hier voor het cursusprogramma

Data (2017)
19   oktober
26   oktober
9     november
23  november
30  november
14  december
20 december

Tijdstip
9u30 – 12u30

Locatie
Landbouwhuis Roermond

Programma
Klik hier voor het cursusprogramma